Vi är tre grundare av Nära & Naturlig

Mattias Djurstedt 🐟

Mattias är VD och har en Naturvetenskaplig kandidatexamen, inriktning mot entreprenörskap. Mattias är företagets drivande entreprenör och verkställer den dagliga verksamheten. 

Mattias har breda kunskaper kring Innovation- och affärsutveckling,
entreprenörskap, ledarskap och kapitalanskaffning.

Anders Kiessling 🐟

Anders Kiessling är Professor i Akvakultur på SLU. Han har bred erfarenhet både inom vattenbruk, hållbar fodertillverkning, nutrition, produktkvalitetoch välfärd hos odlad fisk. Även juridiskt kunnig vad avser regelverk och lagar kring odling och vattenbruk i Sverige.

Tillsammans med Sergio Zimmermann grundare till fiskodlingstekniken som används i Nära & Naturlig

Sergio Zimmermann 🐟

Sergio Zimmermann har universitetsbakgrund från Brasilien och Norge. Sergio är utsedd till en av världens bästa konsulter på just fiskarten Nile tilapia och väsentliga odlingstekniker.

Sergio är gruppens praktiska expert som har designat och varit med i uppbyggnad av flera fiskodlingar över hela världen.